Renovatie

Voor wat haar renovatie- en (groot)onderhoudsactiviteiten betreft, hanteert Rowebo een herkenbaar, strak georganiseerd werkmodel.

De diverse onderhoudsteams zijn opgebouwd uit vaste bemanningen die stuk voor stuk een specifieke opleiding in deze achter de rug hebben. Naast vakmanschap beschikken de onderhoudsmensen over een flink dosis verantwoordelijkheidsbesef en ervaring. Hierdoor zijn ze op elk moment in staat tot zelfstandige beoordeling en het nemen van noodzakelijke beslissingen. Gesteund door een efficiënt opererende werkplaats en een aantal up-to-date ingerichte onderhoudsbussen dragen onze medewerkers zorg voor een correcte afwerking en oplevering.

De renovatie- en grootonderhoudswerkzaamheden voor bedrijven, woningbouwcorporaties en andere instellingen leggen een forse claim op de kwaliteit van de logistiek en de flexibiliteit van het uitvoerend apparaat: veelal wordt ingegrepen in een bestaande productie- en/of woonstructuur en dient er seriematig te worden gewerkt. Ook waar de productie dan wel bewoning gewoon doorgang moet vinden, heeft Rowebo vele keren bewezen goed met dergelijke omstandigheden overweg te kunnen.

Call Now Button