Bouwend Nederland

Bouwend Nederland creëert ruimte voor bouw- en infrabedrijven om economisch en maatschappelijk verantwoord bij te dragen aan een optimale ruimtelijke inrichting van Nederland. Kernwaarden hierbij zijn: herkenbaar, transparant, professioneel, slagvaardig, krachtig, betrouwbaar, bouwbreed, etc.

Een belangrijk speerpunt voor Bouwend Nederland is het bevorderen en uitdragen van de kwaliteit van de producten van de bouwbedrijven. Tegen deze achtergrond zijn zogeheten kwaliteitslabels of keurmerken ontwikkeld.

Aannemersbedrijf Rowebo mag een dergelijk label voeren en voldoet dan ook aan de gestelde criteria.

Voor de consument geeft dit helderheid en houvast. Het aangesloten zijn bij een kwaliteitslabel gaat verder en geeft in een aantal gevallen meer zekerheid en garanties dan alléén het lidmaatschap van Bouwend Nederland.

 

Call Now Button