Ontwikkeling

Zowel zelfstandig als in samenwerking ontwikkelt en realiseert Rowebo bouwprojecten.

Een intensief traject dat meestal begint met een eerste initiatief in de vorm van een gericht marktconform haalbaarheids-onderzoek. Waar gewenst worden participanten en/of bouwpartners benaderd. In het samenspel met overheden neemt Rowebo graag het initiatief.

De onderneming kan een wezenlijke bijdrage leveren aan fundamentele kwesties als locatiebestemming, gebruikerskeuze, stedenbouwkundige c.q. architectonische invulling.

Zijn alle noodzakelijke procedures doorlopen, dan volgt de ontwikkeling van een concreet bouwplan voor rekening en risico van de initiatiefnemer(s). In het recente verleden heeft Rowebo diverse projecten gerealiseerd en hiermee ruime ervaring opgedaan.

Call Now Button