Bouwgrond bedrijventerrein Hondsgemet Geldermalsen

(VERKOCHT) We hebben het genoegen u een ontwikkeling aan te mogen bieden op Bedrijventerrein “Hondsgemet” te Geldermalsen.
Dit bedrijventerrein is ten zuidoosten gelegen van de kern Geldermalsen.
Dit bedrijventerrein is nabij de op- en afritten van de Rijksweg A15 gelegen.
De perceelgrootte bedraagt circa 1288 m² welke desgewenst kleiner te verkavelen is.
Er zal hier bedrijfshuisvesting op maat, naar de wensen van de koper/huurder gerealiseerd worden.
Deze bouwrijpe kavel gelegen aan De Iepenwei van circa 1288 m² is geschikt voor:

  • ambachtelijke bedrijven
  • autoherstelinrichtingen
  • industriële bedrijven
  • transportbedrijven
  • bouwbedrijven
  • groothandelsbedrijven
  • dienstverlening
  • volumineuze detailhandel

max. 60% bebouwen 1288 m² x 60% = 773m²

max. 70% bebouwen 1288 m² x 70% = 901m² (met vrijstelling)

Call Now Button